მეფუტკრეობა

პროგრამის მიზნები:

პროგრამის მიზანია მეფუტკრეობის პროდუქტების წარმოების  მიმართულებით ისეთი პირების მომზადება, რომლებიც შრომის უსაფრთხოების ნორმების და სანიტარულ-ჰიგიენური წესების დაცვით  შეძლებენ თაფლის მიღება/გამოწურვას, მის პირველად დამუშავებასა და  შენახვას, თაფლის შეფასებას და სარეალიზაციოდ მომზადებას.

პროგრამით გათვალისწინებულია როგორც თეორიული ცოდნის შეძენა ,ასე პრაქტიკული  უნარების განვითარება.

Bees flying around beehive

სილაბუსი

 • თაფლის შემადგენლობა, ორგანოლეპტიკური, მახასიათებლები;
 • თაფლის ფიზიკური და ქიმიური თვისებები
 • თაფლის სამკურნალო და სარგებლო თვისებები
 • თაფლის კვებითი ღირებულება
 • თაფლის მიღების სადღეღამისო ნორმა
 • თაფლის მიღების უკუჩვენებები
 • თაფლის თაფლის ხარისხის კრიტერიუმები: ორგანოლეპტიკური, ფიზიკური და ბიოქიმიური მაჩვენებლები.
 • ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლები: ფერი, სუნი, გემო
  თაფლის სიმწიფე
  ხელოვნური თაფლი
 • თაფლის ფალსიფიკაცია
  თაფლის ფერი: მერყეობს ღია ქარვისფერიდან მუქ წაბლისფერამდე;
 • თაფლის ნაირსახეობები: წიწიბურას თაფლი, აკაციის თაფლი, მზესუმზირის თაფლი, მანანის (Calluna, Вереск, Wrzos) თაფლი, რაფსის (Rapeseed, Рапс, Rzepak) თაფლი, წაბლის თაფლი, ფათალოს თაფლი
 • სხვადასხვა სახეობის თაფლის დეგუსტაცია.
 • მეფუტკრეობისათვის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა
 • ფუტკრის ოჯახი, მისი შემადგენელი ნაწილები და მათი ურთიერთდამოკიდებულება:
 • ფუტკრის ოჯახის წლიური განვითრების სტადიები (სეზონური ციკლურობა)
 • I სტადია – გამოზამთრებული ფუტკრის შეცვლა;
 • II სტადია – ოჯახის ინტენსიური ზრდა
 • III სტადია – ახალგაზრდა დაუსაქმებელი ფუტკრის დაგროვება
 • IV სტადია – ნაყარობა (ფუტკრის ოჯახის გამრავლება);
 • V სტადია – მთავარი ღალიანობა;
 • VI სტადია – ოჯახის ზამთრისთვის მზადება
 • VII სტადია – ოჯახის ზამთრობა (უბარტყო პერიოდი)
 • თაფლის წარმოებისა და ფუტკრის ოჯახების მოვლის ტექნოლოგიური რუქა , ჩასატარებელი ღონისძიებები თვეების მიხედვით (იანვარი-დეკემბერი);
 • მეფუტკრეობის პროდუქტები: თაფლი, დინდგელი, ყვავილის მტვერი, ცვილი, ფუტკრის სადედე რძე, ფუტკრის შხამი და სხვა

 

 • თაფლის წარმოება-რეალიზაციის ძირითადი ეტაპები: თაფლის გამოწურვა, პირველადი დამუშავება, დაფასოება, შენახვა, შეფასება, სარეალიზაციოდ მომზადება
 • ხარისხიანი თაფლის მიღებაზე მოქმედი ფაქტორები: გამოწურვის დრო, ტენიანობა;
 • თაფლის გამოწურვისთვის საჭირო აღჭურვილობა: ციბრუტი, ფიჭის ასათლელი დანები, ფილტრები.
 • თაფლის გამოწურვის პროცესი;
 • თაფლის გამოწურვის წესები,
 • თაფლის შენახვის წესები და რეგულაციები;
 • უმწიფარი და ამჟავებული თაფლის გადამუშავების წესები: ტენიანობის შემცირება,სითბური დამუშავება;
 • მათრობელა (ტოქსიური) თაფლის გაუვნებლობის წესები: მტვრის მარცვლებისაგან გაწმენდა, ვაკუუმის პირობებში ტოქსინის აორთქლება;
 • თაფლის პირველადი დამუშავების წესები და ეტაპები: თაფლის შენახვა, ჩამოსხმა, მარკირება;
 • თაფლის შენახვის წესები: ჭურჭელი, შენახვის ადგილი(ტემპერატურა 10 გრადუსს არ აღემატებოდეს, ტენანობა 60%-ს), შენახვის რეჟიმი: ტემპერატურა, ტენიანობა.
 • ფალსიფიცირების გამოცნობის მეთოდები;
 • თაფლის წარმოების შრომის უსაფრთხოების ნორმები
 • თაფლის წარმოების სანიტარულ-ჰიგიენური წესები
 • ფუტკართან მუშაობის უსაფრთხოების საშუალებები (ნიღაბი, სპეციალური ტანსაცმელი, ხელთათმანი, დაბალყელიანი წუღები, საბოლებელი) და ვეტ-სანიტარული სამუშაოების ჩატარების დამცავი საშულებები (აირწინაღები, რესპირატორი, დამცველი სათვალე, რეზინის ხელთათმანი), მათი მიზნობრივად გამოყენება;
 • დერატიზაციას, დეზინფექციას და დეზინსექციას ჩატარების წესები;
 • საფუტკრეში არსებული სახანძრო უსაფრთხოების წესები: მუშაობის დასრულებისას საფუტკრის შემოწმება, საფუტკრის ხმელი ბალახისგან გასუფთავება;
 • ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობა: ცეცხლსაქრობი, ხიშტა ნიჩაბი, ნიჩაბი, ფიწალი, ძალაყინი, ბარჯი, კავი ხის სახელურით, სათლი, ქვიშიანი ყუთი, ხანძარსაწინააღმდეგო წყლის შესანახი ჭურჭელი (მცირე რეზერვუარი).
 • ფუტკართან მუშაობის დროს უცხო პირთა ყოფნის შეზღუდვის მოთხოვნები.

 

 • თაფლის ამოღების პერიოდის შერჩევა
 • თაფლის გამოწურვისთვის ადგილის
 • შერჩევა სანიტარულ-ჰიგიენური წესების გათვალისწინებით,;
 • თაფლის ამოწურვა საჭირო აღჭურვილობის გამოყენებით;
 • თაფლის დაფასოება წესების დაცვით
 • თაფლის შენახვა წესების დაცვით
 • თაფლის ამოწურვისას შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვა
 • თაფლის ამოწურვისას სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა
 • უმწიფარ და ამჟავებულ თაფლის გადამუშავება;
 • მათრობელა (ტოქსიური) თაფლის გაუვნებლობა;
 • თაფლის პირველად დამუშავება;
 • თაფლის შენახვა
 • თაფლის შეფასება და სარეალიზაციოდ მომზადება
 • შრომის უსაფრთხოების ნორმებისა და სანიტარულ-ჰიგიენური წესების დაცვა

შეფასება

ჩაერთე მეფუტკრეობის პროგრამაში

პროექტებზე რეგისტრაცია სრულიად უფასოდ შეუძლიათ ჭიათურის და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ ახალგაზრდებს

აირჩიე (ერთი ან რამდენიმე) ინტერესის სფერო: