ბიზნეს იდეების კონკურსი

 

პროექტის განმახორციელებელია ჭიათურის მულტიფუნქციური ცენტრი, დონორი – “ჯორჯიან მანგანეზი”.

პროექტის საერთო მიზანია ახალგაზრდების სამეწარმეო შესაძლებლობების განვითარება და ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. პროექტი ორიენტირებულია ახალგაზრდების ფინანსურ მხარდაჭერაზე.

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ ახალგაზრდებს ინდივიდუალურად ან გუნდურად (წევრთა რაოდენობა არ არის შეზღუდული), თუ:

 • აქვთ ბიზნეს იდეა;
 • სურთ სამეწარმეო საქმიანობის დაწყება ჭიათურაში;
 • მონაწილეობის მსურველის ასაკი არის 17 წლიდან – 34 წლის ჩათვლით (გუნდის შემთხვევაში მისი თითოეული წევრის ასაკი ჯდება წარმოდგენილ შეზღუდვაში);
 • არ აქვთ მიღებული დაფინანსება ამავე პროექტის ფარგლებში განხორციელებულ საგრანტო კონკურსში.

 

ბიზნეს იდეების კონკურსი მოიცავს 3 ეტაპს:

 

 1. ბიზნეს გეგმების მიღება და შეფასება – კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ საკონკურსო აპლიკაცია და გამოაგზავნონ მითითებულ ელ. ფოსტაზე: info@multichiatura.ge 20 იანვრის ჩათვლით.  მიღებული აპლიკაციები შეფასდება კომისიის მიერ. მიღებული ქულების საფუძველზე შეირჩევა საუკეთესო აპლიკაციები, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ  კონკურსის მეორე და მესამე ეტაპზე.
 2. შერჩეული ბიზნეს იდეების ბიზნეს გეგმად ჩამოყალიბება – მეორე ეტაპისთვის შერჩეულ აპლიკანტებს წარმატებული ბიზნესმენების მიერ ჩაუტარდებათ მენტორობის სესიები. ამასთან, მათ საშუალება ექნებათ განავითარონ საკუთარი იდეა და მოამზადონ პრეზენტაცია კონკურსის დასკვნითი ეტაპისთვის ბიზნეს  კონსულტანტების დახმარებით. მეორე ეტაპის დასასრულს, თითოეული მონაწილე აგზავნის განახლებულ ბიზნეს გეგმას, რომელთა შეფასება მოხდება კონკურსის ჟიურის მიერ დასკვნით ეტაპზე.
 3. საბოლოო პრეზენტაცია და გამარჯვებულების დაჯილდოება – კონკურსის დასკვნით ეტაპზე გამოვლინდება 3 გამარჯვებული პროექტი. კონკურსის გამარჯვებულები გამოვლინდებიან კომისიის მიერ განახლებული ბიზნეს გეგმებისა და დასკვნითი პრეზენტაციის საფუძველზე.
 

მიღებული გრანტის გამოყენების წესები:

საგრანტო თანხები აუცილებელია  მოხმარდეს ბიზნეს გეგმების განხორცილებას. კონკურსის მეორე ეტაპის დასრულებისას წარმოდგენილი ბიუჯეტების საფუძველზე, პროექტის განმახორციელებელი მიიღებს გადაწყვეტილებას ბიუჯეტის რომელი მუხლები უნდა დაფინანსდეს მიღებული გრანტის თანხით.

გრანტის გამცემი იტოვებს უფლებას ზემოაღნიშნული პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში გამარჯვებულ აპლიკანტს ჩამოართვას შესაბამისი საპრიზო ადგილი!

 

დაუშვებელია, გრანტების გამოყენება შემდეგი მიზნებისთვის:

 

 • სახელფასო სარგოების გასაცემად, მათ შორის სახელფასო დანამატის, პრემიის, არასამუშაო საათებში მუშაობის და სხვა დანამატების ასანაზღაურებლად;
 • ჯარიმებისა და სახელმწიფო მოსაკრებლების გადასახდელად;
 • ინდივიდუალური სამოგზაურო ან სასწავლო გრანტების დასაფინანსებლად;
 • განმცხადებლის სასამართლო საქმეების განსახილველად ან სასამართლო დავებისთვის;
 • ჰუმანიტარული სახის პროექტების დასაფინანსებლად;
 • კონტრაქტის გაფორმებამდე გაწეული ხარჯების დასაფარად;
 • უძრავი ქონების შესაძენად;
 • მოწყობილობების შესაძენად რომელიც უშუალოდ არ არის დაკავშირებული პროდუქტის, მომსახურების წარმოებასთან;
 • საბანკო გარანტიების ასანაზღაურებლად;
 • საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯების დასაფარად;
 • საპროცენტო და სადაზღვეო ხარჯების დასაფარად;
 • სხვა სახის ხარჯების დასაფინანსებლად, რომელიც გათვალისწინებული არ არის პროექტის ბიუჯეტში.
 
 

მონიტორინგი:

ბიზნეს საკონსულტაციო ქსელის წარმომადგენლები მოახდენენ იმ ახალგაზრდების ბიზნეს საქმიანობის ფინანსურ მონიტორინგს, რომელთაც გადაეცემათ გრანტები. დაფინანსებული აპლიკანტები ვალდებულნი იქნებიან წარმოადგინონ ფინანსური ანგარიში და ბუღალტრული დოკუმენტები.

 

კონტაქტი:

პროექტის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მოგვმართეთ 09:00 საათიდან 18:00 საათამდე – მობ: 577174004 (ანანო ცუცქირიძე)

აირჩიე (ერთი ან რამდენიმე) ინტერესის სფერო: