დეკორატიული მცენარეების წარმოება

პროგრამის მიზნები:

კურსის მონაწილეებს შეეძლებათ გაეცნონ დეკორატიულ  მცენარეებს და მოახდინონ მათი იდენტიფიცირება;  შეისწავლონ  დეკორატიული მცნარეების დარგვისა და მოვლის (მორწყვა, გამოკვება, მცენარეთა ზრდის რეგულაცია, ინტეგრირებული დაცვა ) თავისებურებები, შეძლონ  დეკორატიული  მცენარეების გამრავლება და მოვლა როგორც ღია, ასე  დახურულ გრინტში გარემოს დაცვის და შრომის უსაფრთხოების წესების შესაბამისად.

პროგრამით გათვალისწინებულია როგორც თეორიული ცოდნის შეძენა, ასევე პრაქტიკული  უნარების განვითარება.

რეგისტრაციადაიწყო

სილაბუსი

 • მცენარის აგებულება:
  მცენარის ვეგეტატიური ორგანოები: ფესვი, ღერო, ფოთოლი და მათი სახეცვლილებები;
 • მცენარის გენერაციული ორგანოები და მათი აგებულება: ყვავილი, ნაყოფი, თესლი.
 • ყვავილედი, ყვავილედის ტიპები, მისი ბიოლოგიური მნიშვნელობა;
 • ჯიშები და ჰიბრიდები;
  დეკორატიული მცენარეების ძირითადი ჯგუფები; ხეები, ბუჩქები, დეკორატიული ბალახები, ყვავილოვანი ბალახოვანი მცენარეები, ხვიარები,
 •  დეკორატიული მცენარეების გამრავლება
 •  ვეგეტატიური გამრავლება
 •  გამრავლების სახეები: გენერაციული და ვეგეტატიური;
 •  ვეგეტატიური გამრავლების მნიშვნელობა და არსი;
 • კალმების მიმზადების ვადა და წესი;
 • ვეგეტატიური გამრავლებისთვის საჭირო მასალა;
 • დეკორატიული ყვავილოვანი მცენარეების წარმოების გზამკვლევევები;
 • მცენარეთა კალმით გამრავლება;
 •  სათესლე და სარგავი მასალის მწარმოებელი კომპანიები;
  უსაფრთხოება
 •  გარემოს დაცვის და შრომის უსაფრთხოების წესები
  • შესრულებული სამუშაოების დღიურის წარმოება.
 •  გენერაციული გამრავლების მნიშვნელობა და არსი

 • თესლის აღების, გარჩევის, გაშრობის, დახარისხების და შენახვის წესები;

 • თესლის ხარისხის მაჩვენებლები, თესლის ხარისხის განსაზღვრა, თესლის ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტი ISTA

 • თესლის თესვისწინა დამუშავება: სტიმულირება, სტრატიფიკაცია, სკარიფიკაცია, შეწამვლა;

 •  თესლის გენერაციული გამრავლებისთვის საჭირო მასალა: სუბსტრატი, საჩითილე კასეტები, სარგავი ქოთნები;

 •  სათესი ყუთები; ეტიკეტები. პიკირება;

 •  თესვა

 •  სათბურის მოსაწყობად ადგილის შერჩევის კრიტერიუმები

 •  სათბურის ტიპები;

 •  მასალები სათბურის კონსტრუქციისთვის,

 •  გადასახური მასალები;

 •  სადრენაჟე და სარწყავი სისტემები;

 •  სავენტილაციო სისტემები; მწერებისგან დამცავი ბადეები;

 •  გათბობის სისტემები; საჩრდილობელი და ენერგო სისტემები;

 •  სათბურის იატაკის მოწყობის სახეები;

 • სათბურის მართვის ავტომატიზირებული სისტემები.

 • სათბურში დეკორატიული მცენარეების წარმოების წლიური სქემები;

 •  სათბურის მოწყობაში მონაწილეობა

 • ადგილის შერჩევის კრიტერიუმები
 •  ინფრასტრუქტურ
 •  საჭირო მასალა
 •  სადრენაჟე და სარწყავი სისტემები
 •  აგროტექსტილი;
 •  საჩრდილოელი ბადეები
 •  ნათესარის და დაკალმებული მასალის მოვლა
 • დეკორატიული ხეები და ბუჩქები;
 •  მარადმწვანე და ფოთოლმცვენი, წიწვოვანი და ფოთლოვანი;
 • წყლის დანიშნულება მცენარისათვის;
 • ტრანსპირაცია;
 • მცენარის მიერ წყლისადმი მოთხოვნილების განმსაზღვრელი ფაქტორები;
 • წყლის მიმართ მოთხოვნილების მიხედვით მცენარეთა ჯგუფები;
 • წყლის სიჭარბის და ნაკლებობის ნიშნები და შედეგები;
 • მცენარის კრიტიკული პერიოდები ტენის მოთხოვნისადმი;
 • მორწყვის მეთოდები: ხელით, ავტომატური, ნახევრად ავტომატური;
 • მორწყვის ნორმა, და სარწყავი ნორმა, წყლის ხარჯი;
 • შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის წესები მორწყვის სამუშაოს შესრულების დროს.
 • დეკორატიული ბალახები, ყვავილოვანი ბალახოვანი მცენარეები, ხვიარები,
 •  

შეფასება

ჩაერთე პროგრამაში

პროექტებზე რეგისტრაცია სრულიად უფასოდ შეუძლიათ ჭიათურის და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ ახალგაზრდებს

აირჩიე (ერთი ან რამდენიმე) ინტერესის სფერო: