რობოტექნიკა

სილაბუსი

1 შეხვედრა

 • შესავალი რობოტექნიკაში
 • ზოგადი მიმოხილვა
 • პრაქტიკული მაგალითები
 • დაინსტალირება საჭირო პროგრამების.

 

2 შეხვედრა

 • შესავალი პროგრამირებაში
 • ზოგადი მიმოხილვა
 • პრაქტიკული მაგალითები
 • განსხვავება ციფრულსა და ანალოგურ წრედებს შორის.

 

3 შეხვედრა

 • შეტანა-გამოტანის პორტების მართვა
 • პრაქტიკული სამუშაო: შუქდიოდის (LED) ანთება და ჩაქრობა.

 

4 შეხვედრა

 • მარტივი ელექტრული წრედები
 • რა არის დენი, ძაბვა და წინაღობა
 • პრაქტიკული სამუშაო: შუქდიოდის (LED) განათებულობის რეგულირება.

 

5 შეხვედრა

 • შეტანა-გამოტანის პორტების მართვის გაგრძელება
 • როგორ წავიკითხოთ ინფორმაცია?
 • პრაქტიკული სამუშაო: 1 ღილაკით 3 შუქდიოდის (LED) თანმიმდევრული ჩართვა და გამორთვა.

 

6 შეხვედრა

 • 7 სეგმენტა ეკრანი და მისი მუშაობის პრინციპი
 • როგორ დავწეროთ რიცხვი 6 სეგმენტა ეკრანზე?
 • პრაქტიკული სამუშაო: წინა დავალების მიხედვით დავწერთ ეკრანზე იმ რიცხვს, რამდენი შუქდიოდიც (LED) ანთია.

 

7 შეხვედრა

 •  ტემპერატურის სენსორის მუშაობის პრინციპი.
 • პრაქტიკული სამუშაო: ტემპერატურის წაკითხვა და შედეგის დაწერა თხევად-კრისტალურ მონიტორზე.

 

8 შეხვედრა

 • ხმამაღლა მოლაპარაკის მუშაობის პრინციპი
 • პრაქტიკული სამუშაო: წინა პრაქტიკულს ვამატებთ ტემპერატურის მატების დროს ხმამაღლა მოლაპარაკის ჩართვას

 

9 შეხვედრა

 • სინათლის სენსორის მუშაობის პრინციპი. მისი გამოყენების პრაქტიკული მაგალითები რობოტექნიკაში.
 • პრაქტიკული სამუშაო: სინათლის სენსორიდან ინფორმაციის წაკითხვა და მის შესაბამისად შუქდიოდის (LED) განათების მართვა.

 

10 შეხვედრა

 • ძრავები, მისი ტიპები და გამოყენება რობოტექნიკაში.
 • სერვო ძრავის მუშაობის პრინციპი და მისი მნიშვნელობა რობოტებში. პრაქტიკული სამუშაო
 • სერვო ძრავის მართვა და პოზიციის დაწერა თხევად კრისტალურ მონიტორზე.
 • ცვლადი წინაღობის მიხედვით კუთხური პოზიციონირება.

 

11 შეხვედრა

 • მუდმივ ძაბვაზე მომუშავე ძრავები (DC Motors), მუშაობის პრინციპი და გამოყენება რობოტებში.
 • პრაქტიკული სამუშაო: ძრავის მართვა L298N დრაივერით.

 

12 შეხვედრა

 • ენკოდერები. ენკოდერების მუშაობის პრინციპი და მისი გამოყენება რობოტექნიკაში.
 • პრაქტიკული სამუშაო: ენკოდერებიდან ინფორმაციის წაკითხვა და თხევად კრისტალურ მონიტორზე გამოტანა.

 

13 შეხვედრა

 • ბიჯური ძრავები. ბიჯური ძრავების მუშაობის პრინციპი და გამოყენება რობოტექნიკაში.
 • პრაქტიკული სამუშაო: ბიჯური ძრავის მართვა.

 

14 შეხვედრა

 • შესავალი პროგრამირებაში
 • ზოგადი მიმოხილვა და პრაქტიკული მაგალითები.
 • განსხვავება ციფრულსა და ანალოგურ წრედებს შორის.

 

15 შეხვედრა

 • განვლილი მასალის გამეორება, VS Code ედიტორის დაყენება და PlatformIO-სთან მუშაობა.

 

16 შეხვედრა

 •  საბოლოო პროექტების არჩევა და განხილვა.

 

17 შეხვედრა

 • არჩეულ პროექტზე ინდივიდუალური მუშაობა.

 

18 შეხვედრა

 • არჩეულ პროექტზე ინდივიდუალური მუშაობა.

 

19 შეხვედრა

 • არჩეულ პროექტზე ინდივიდუალური მუშაობა.

 

20 შეხვედრა

 • პროექტის დასრულება და ჩაბარება.
 • ზოგადი რჩევები და მიმართულება სწავლის გაგრძელებასთან დაკავშირებით.
 • კითხვა-პასუხი მოსწავლეებთან.
კურსი მოიცავს:

სხვა კურსები

დარეგისტრირდი შენთვის საინტერესო კურსზე

აირჩიე (ერთი ან რამდენიმე) ინტერესის სფერო: