სიახლეები

ჭი­ა­თუ­რის მულ­ტი­ფუნ­ქცი­ურ ცენ­ტრსა და ქუ­თა­ი­სის სა­ერ­თა­შო­რი­სო უნი­ვერ­სი­ტეტს შო­რის თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის მი­ზა­ნი უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის ხელ­მი­საწ­ვდო­მო­ბა, ბა­ზარ­ზე მო­თხოვ­ნა­დი პრო­ფე­სი­ე­ბის პო­პუ­ლა­რი­ა­ზცია და და­საქ­მე­ბის ხელ­შე­წყო­ბაა.

მულტიფუნქციური ცენტრი იმერეთის პროფესიულ საგანმანათლებლო ჰაბს აერთიანებს, რომელიც ადგილობრივებს აქტიურად ჩართავს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და დაეხმარება შრომით ბაზარზე ეფექტურ ინტეგრაციაში.

ჭიათურის მულტიფუნქციურ ცენტრში აბიტურიენტების სასწავლო კურსზე რეგისტრაცია დაიწყო. ახალ ტექნოლოგიურ სივრცეში კურსის გავლას ჭიათურისა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები მე -11 და მე -12 კლასის მოსწავლეები შეძლებენ.

ჩაერთე პროგრამებში

პროექტებზე რეგისტრაცია სრულიად უფასოდ შეუძლიათ ჭიათურის და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ ახალგაზრდებს

აირჩიე (ერთი ან რამდენიმე) ინტერესის სფერო: