რობოტექნიკა

პროგრამის მიზნები:

ამ კურსის განმავლობაში ბავშვები შეისწავლიან რობოტექნიკის, ელექტრონიკის და პროგრამირების საფუძვლებს და შეეძლებათ დამოუკიდებელი განვითარება ამ მიმართულებით.

ასევე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, განუვითარდებათ კრეატიული აზროვნება და ინტერნეტში უცნობი მასალის მოძიების უნარი და დამოუკიდებლად შესწავლა.

რობორეგისტრაცია დაიწყო

სილაბუსი

 • შესავალი რობოტექნიკაში
 • ზოგადი მიმოხილვა
 • პრაქტიკული მაგალითები
 • დაინსტალირება საჭირო პროგრამების.
 • შესავალი პროგრამირებაში
 • ზოგადი მიმოხილვა
 • პრაქტიკული მაგალითები
 • განსხვავება ციფრულსა და ანალოგურ წრედებს შორის.
 • შეტანა-გამოტანის პორტების მართვა
 • პრაქტიკული სამუშაო: შუქდიოდის (LED) ანთება და ჩაქრობა.
 • მარტივი ელექტრული წრედები
 • რა არის დენი, ძაბვა და წინაღობა
 • პრაქტიკული სამუშაო: შუქდიოდის (LED) განათებულობის რეგულირება.
 • შეტანა-გამოტანის პორტების მართვის გაგრძელება
 • როგორ წავიკითხოთ ინფორმაცია?
 • პრაქტიკული სამუშაო: 1 ღილაკით 3 შუქდიოდის (LED) თანმიმდევრული ჩართვა და გამორთვა.
 • 7 სეგმენტა ეკრანი და მისი მუშაობის პრინციპი
 • როგორ დავწეროთ რიცხვი 6 სეგმენტა ეკრანზე?
 • პრაქტიკული სამუშაო: წინა დავალების მიხედვით დავწერთ ეკრანზე იმ რიცხვს, რამდენი შუქდიოდიც (LED) ანთია.
 •  ტემპერატურის სენსორის მუშაობის პრინციპი.
 • პრაქტიკული სამუშაო: ტემპერატურის წაკითხვა და შედეგის დაწერა თხევად-კრისტალურ მონიტორზე.
 • ხმამაღლა მოლაპარაკის მუშაობის პრინციპი
 • პრაქტიკული სამუშაო: წინა პრაქტიკულს ვამატებთ ტემპერატურის მატების დროს ხმამაღლა მოლაპარაკის ჩართვას
 • სინათლის სენსორის მუშაობის პრინციპი. მისი გამოყენების პრაქტიკული მაგალითები რობოტექნიკაში.
 • პრაქტიკული სამუშაო: სინათლის სენსორიდან ინფორმაციის წაკითხვა და მის შესაბამისად შუქდიოდის (LED) განათების მართვა.
 • ძრავები, მისი ტიპები და გამოყენება რობოტექნიკაში.
 • სერვო ძრავის მუშაობის პრინციპი და მისი მნიშვნელობა რობოტებში. პრაქტიკული სამუშაო
 • სერვო ძრავის მართვა და პოზიციის დაწერა თხევად კრისტალურ მონიტორზე.
 • ცვლადი წინაღობის მიხედვით კუთხური პოზიციონირება.
 • ძრავები, მისი ტიპები და გამოყენება რობოტექნიკაში.
 • სერვო ძრავის მუშაობის პრინციპი და მისი მნიშვნელობა რობოტებში. პრაქტიკული სამუშაო
 • სერვო ძრავის მართვა და პოზიციის დაწერა თხევად კრისტალურ მონიტორზე.
 • ცვლადი წინაღობის მიხედვით კუთხური პოზიციონირება.
 • ენკოდერები. ენკოდერების მუშაობის პრინციპი და მისი გამოყენება რობოტექნიკაში.
 • პრაქტიკული სამუშაო: ენკოდერებიდან ინფორმაციის წაკითხვა და თხევად კრისტალურ მონიტორზე გამოტანა.
 • ბიჯური ძრავები. ბიჯური ძრავების მუშაობის პრინციპი და გამოყენება რობოტექნიკაში.
 • პრაქტიკული სამუშაო: ბიჯური ძრავის მართვა.
 • შესავალი პროგრამირებაში
 • ზოგადი მიმოხილვა და პრაქტიკული მაგალითები.
 • განსხვავება ციფრულსა და ანალოგურ წრედებს შორის.
 • განვლილი მასალის გამეორება, VS Code ედიტორის დაყენება და PlatformIO-სთან მუშაობა.
  • არჩეულ პროექტზე ინდივიდუალური 
  • პროექტის დასრულება და ჩაბარება.
  • ზოგადი რჩევები და მიმართულება სწავლის გაგრძელებასთან დაკავშირებით.
  • კითხვა-პასუხი მოსწავლეებთან.

ჩაერთე რობოტექნიკის პროგრამაში

პროექტებზე რეგისტრაცია სრულიად უფასოდ შეუძლიათ ჭიათურის და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ ახალგაზრდებს

სხვა კურსები

დარეგისტრირდი შენთვის საინტერესო კურსზე

აირჩიე (ერთი ან რამდენიმე) ინტერესის სფერო: